ติดต่อ อบต.

LOGO

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ
159 หมู่ที่ 13 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ
จังหวัดอุดรธานี 41160

โทรศัพท์ 042-219-691 , 042-219-935
โทรสาร 042-219-691

 

ติดต่อสอบถาม องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ