ลักษณะที่ตั้ง

ที่ตั้งและอาณาเขต

         องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำตั้งอยู่ในเขตอำเภอบ้านผือ เลขที่ 159 หมู่ที่ 13 บ้านเทื่อม ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41160 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองอุดรธานี มีระยะทางห่างจากอำเภอเมืองอุดรธานีประมาณ 29 กม. และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอบ้านผือ มีระยะทางห่างจากอำเภอบ้านผือประมาณ 30 กม. โดยมีเนื้อที่ติดกับตำบลและอำเภอต่างๆดังนี้

ทิศเหนือ จดตำบลบ้านฝาง และตำบลคอกช้าง กิ่งอำเภอสระใคร่ จ.หนองคาย
ทิศใต้   จดตำบลประโคและตำบลเชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
ทิศตะวันออก จดตำบลบ้านขาวและตำบลนากว้าง อ.เมือง ตำบลนาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก  จดตำบลหนองหัวคูและตำบลคำบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

ตำบลเขือน้ำมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 85.007 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 53,129.37 ไร่